Radio CQ HF7ST

Idź do spisu treści

Menu główne

OŚWIADCZENIA

                                       
hf7st
                                          
Oświadczenie
               
Dotyczy strony http://www.hf7st.com.pl oraz wszystkich podstron

Nie biorę odpowiedzialności za obrażenia, śmierć, ZRANIONE EGO lub inne formy
szkód osobowych, które mogą wynikać z odtworzenia i wglądu w moje eksperymenty.
Projekty są jedynie prezentowane jako źródło inspiracji i powinny być powielane
wyłącznie przez osoby odpowiedzialne lub pod nadzorem osób odpowiedzialnych.

To twoje życie, więc kontynuujesz dalsze postępowanie na własne ryzyko!

 Wszystkie eksperymentalne projekty oraz prototypy są przeznaczone wyłącznie
do użytku niekomercyjnego czyli hobbystycznego. Nie udzielam żadnej gwarancji
na prawidłowe działanie i pracę w innym terenie oraz lokalizacji. Nie będę odpowiedzialny
za możliwą stratę materialną oraz poniesione koszty montażu i wykonania ze względu
n
a brak oczekiwanych rezultatów i osiągnięć.

 Zamierzasz powielać  i otrzymujesz taki pomysł jaki widzisz, nie mniej i nie więcej.
 Konstrukcje pracujące w jednym terenie wzorowo, w innych mogą mieć znikomo
pozytywne osiągi i parametry rezonansu, swr, filtrowania, przesyłania mocy oraz odbioru, itp.
Pochodne kombinacje, zastępowanie zamiennikami, wyciąganie wniosków przez wiedzę
tylko teoretyczną oraz macaną z zasłyszenia i tym podobne, skutkuje niepowodzeniem
na starcie projektu.
Zły stan transceiverów, linii zasilających oraz samych promienników dyskwalifikuje
i mija się z celem zastosowania omawianych rozwiązań - czyli jest to zawracanie
Wisły kijem.

"W analizie systemów funkcjonuje pojęcie ograniczeń i reguł. Jedna z prostszych

i najładniejszych definicji reguł to: Reguły wyznaczają granice pomiędzy akceptowalnymi
i nieakceptowanymi zachowaniami. Reguły te są jak nierówności terenu kształtujące bieg
rzeki: woda (procesy) płynie nie tam gdzie jej karzemy a tam, gdzie jej najwygodniej
– zawsze z góry na dół a nigdy pod górkę. Powiedzenie „zawracanie kijem Wisły” opisuje
podejmowanie beznadziejnych, skazanych na przegraną, działań"...

To twoje życie, więc kontynuujesz dalsze postępowanie na własne ryzyko!

                                           
Uwaga!
Wszystkie informacje zawarte na stronie imiennej HF7ST i jej pochodnych
są informacjami niezależnymi, niesponsorowanymi i wolnymi od wszelkich
układów. Informacje te nie zawierają w sobie żadnych zależności oraz nacisków
osób trzecich. W opisach, interpretacjach i innych przykładach została
umieszczona jedynie wola oraz kierunek działania akceptowany tylko
i wyłącznie przez autora.
Opisy, zdjęcia spraw technicznych są przedstawione w oddali od przyjętych norm
ogolnoświatowych.
W poszukiwaniu sensu hobby łączności amatorskich HF, UKF, VHF
autor strony odchodzi od oklepanych, prawidłowych i jedynie słusznych rozwiązań.
Poszukiwanie i rozwijanie innych aspektów osiągnięcia łączności,
stało się głównym celem pasji krótkofalarskiej autora.
Dla zwolenników strony:
“Jeśli jakiś starszy, lecz wybitny naukowiec mówi, że coś jest możliwe
to jest prawie pewne, że ma rację, ale jeśli mówi, że coś jest niemożliwe
to prawdopodobnie się myli.” Albert Einstein
Dla przeciwników strony:
"
Nie mówcie mi kim mam być, i tak pójdę własną drogą.
Nie mów mi jak mam żyć, bo ty za mnie nie umrzesz!"
         
Oświadczenie odstąpienia od odpowiedzialności

Kopie starej strony HF7ST.PL, które są udostępniane bez mojej wiedzy
  przez osoby trzecie mogą zawierać w sobie groźne dla końcowych
                                   użytkowników trojany.
Pod żadnym względem nie biorę odpowiedzialności za takie formy przekazu
  informacji ze
starej strony HF7ST.PL. Nie byłem, nie jestem i nie będę
                          inicjatorem takiego rozwiązania.
          To co dzieje się na zewnątrz serwera z kopią strony
      HF7ST.PL zabezpieczonej odpowiednio w hostingu Strefa.pl
 nie leży w mojej odpowiedzialności przed końcowym użytkownikiem.
To twoje życie, więc kontynuujesz dalsze postępowanie na własne ryzyko!
       Szczególnie uczulam na aspekt bankowości elektronicznej.
Główną, bezpieczną formą przekazu była tylko i wyłącznie podstawowa strona
                                       WWW.HF7ST.PL
oraz bezpieczne kopie wysyłane bezpośrednio do zainteresowanych.
                          https://pl.malwarebytes.com/trojan/


     https://pl.malwarebytes.com/trojan/

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego