Radio CQ HF7ST

Idź do spisu treści

Menu główne

QFMod (QFH pod HF)

Anteny KFHF7ST
"
Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd".
Albert Einstein


Moc 15 - 55 W przez CHA 250 F.

"Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć, a to, co daje się policzyć – nie liczy się".
Albert Einstein

 
 
 

Poniżej pomiary z CHA 250 F.

Poniżej pomiary z LW 16m 0.65mm Cu połaczoną równolegle za CHA 250 F.

https://youtu.be/fisb554oLMk?list=UUYOQXNqs7skytgWQsMlMIAA
NOAA 15 i 17
° potem NOAA 19 83° i  NOAA 15 86°.

  

  

NOAA 15 25 May 18:56:59 86° 74° (ENE) 19:07:35 137.6200

   15

Test - korpusy aluminiowe umieszczone w tubach, na których nawinięte są uzwojenia trapeza.
Zmiana wskazania SWR i rezystancji.
Poniżej sama QFMod+  
                                                                                   i po włożeniu rdzeni z folii aluminowej.
 
Poniżej QFMod+ razem z CHA 250 F                                                                i po włożeniu rdzeni z folii aluminowej.
 
Poniżej QFMod+  razem z CHA 250 F i LW 16m 0.65mm                                    i po włożeniu rdzeni z folii aluminowej.
 

" Praca jako proces, poprzez który człowiek i ludzkość „czyni sobie ziemię poddaną”, tylko wówczas odpowiada temu podstawowemu
pojęciu z Biblii, gdy równocześnie w tym całym procesie człowiek ujawnia siebie jako tego, który „panuje”.
Owo panowanie odnosi się do wymiaru podmiotowego poniekąd bardziej niż do przedmiotowego: wymiar ten warunkuje samą etyczną
istotę pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że praca ludzka ma swoją wartość etyczną, która wprost i bezpośrednio pozostaje związana
z faktem, iż ten, kto ją spełnia, jest osobą, jest świadomym i wolnym, czyli stanowiącym o sobie podmiotem".
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego