Radio CQ HF7ST

Idź do spisu treści

Menu główne

Pająki i inne...

Anteny KF
Jeżeli sam CHA 250 i 250F jako transformator może służyć za promiennik z odpowiednim dopasowaniem,
to każde dołączenie
dowolnych  odcinków promienników odpowiadającym fali, 1/8, 1/4, 1/5 itd. fali
może stać się odpowiednim kompromisem dla podobnych warunków jak moje - prawda?

"
Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej
prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości.
Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie
nie ulega zmianie)".
Wikipedia-transformator

 

Moja podstawowa antena KF czyli Shamroock - Koniczyna - minisnajper.
Pracująca jako promiennik CHA 250F.
Nadaje również kierunek falom połączona równolegle z LW 20m/40m/80m.
Dugość elektryczna około 27 m.

 
 Podwójny trójkąt. Wspaniały kierunek w szczególności na 20 m.

 
 
Beczka. 20 m w rurkach. Antena dookólna.

 
 
Górne zdjęcie to kierunek na USA w paśmie 60m.
Wspaniały promiennik dla FT8.

 
 

Duża powierzchnia jak na balkon, ale directory
swoje zrobiły. Pasmo 30 m z dużym wzmocnieniem.

 
 
Antena Pająk. Składana, turystyczna, awaryjna antena na balkon.
Wykonana  z teleskopów i drutu nawojowego 0.65 mm Cu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego